السلام عليكم، لو سمحتوا أبا حد يشرح لي شو السالفة هنيه.. شو المطلوب؟ وهل هالكلمتين يفن بالغرض عشان بروجكت والا أنا أتخيل النقصان؟؟؟؟

ومشكورين


You’re group are going to have a meeting about setting up a new business in Al Ain. Each group will prepare an agenda,conduct a meeting and recore their minutes.

Each student sends their ideas by e-mail to their instructor for agenda items.
Each group elects a chairperson and secretary.
Each group draws up an agenda.
Each group conducts a meeting at a time agreed with your instructor.
Each group submits the agenda and minutes of the meeting to the instructor.