المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ممكن مساعده.؟موكر
20-04-2009, 11:34 PM
سلام عليكم ورحمه الله وبركاتهالي بيعرف ها البحث بس يكون بانجليزي مو بل عربي

يساعدني فيه ********************


College of Humanities and Social Sciences
HSR 240
Spring 2009
Ali Alghafli Student Name:
Homework (10 points) Student ID:

Assignment: Countries of the world have different levels of development. Based on your general understanding of the social, economic, technological, cultural, and political differences among countries of the world with regard levels of development, show how XXXX developed and underdeveloped countries could be related to natural disasters, multinational corporations, and Brain drain. Try to be perceptive. Use your knowledge from the course, and go beyond it. Provide your general conclusions.

Natural Disasters:
Developed Countries:
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _______________________________________________
Underdeveloped Countries:
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _______________________________________________
Multinational Corporations:
Developed Countries:
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _______________________________________________
Underdeveloped Countries:
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _______________________________________________
Brain Drain:
Developed Countries:
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _______________________________________________
Underdeveloped Countries:
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _______________________________________________
General Conclusions:
__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _______________________________________________
Last date to submit completed homework is April 20, 2009. Provide serious effort and give examples to support your arguments. Do your best to produce presentable work. Show competency in using concepts. Do your best to minimize spelling, grammatical, and structural mistakes. Do not use pencils. Show your own work. You need to turn in the hard copy of the completed homework. Good Luck.